Jak správně založit oheň v krbu?

Většina z nás zakládá oheň v krbu tradičním způsobem. To znamená, že dolů dáme menší kusy dřeva, na to položíme hrubší a na vrchní část dáme největší kusy dřeva, a oheň zapalujeme zespodu /a do spodní části dáme i podpalač/. Abychom vytvořili esteticky i funkčně dokonalejší plamen, je potřebné využít inovativní postupy i u tak zdánlivě jednoduché činnosti. Před založením ohně, je důležitá dobrá příprava. To znamená, připravíme si potřebné množství suchého dřeva, od nejhrubších kusů, až po tenké třísky. Do ohniště uložíme dřevo tímto způsobem: na spodní část umístíme hrubší kusy, na ně položíme tenší, na ně položíme podpalač a na vrchní část dáme tenké třísky. Klapku externího přívodu vzduchu na krbové vložce ,nastavíme do polohy OTEVŘENO.

Potom zapálíme oheň, ale na vrchní části, s podpalačem a tenkými třískami, dále zavřeme výsuvný systém krbové vložky, směrem dolů a začneme si užívat krásu praskajícího ohně i tepla, které začne krbová vložka produkovat do místnosti. Z horní části ,od tenších třísek, se oheň dál rozšíří na hrubší kusy dřeva, do střední a spodní části ohniště. Výhodou horního zapalování v ohništi je to, že se komín rychleji dostáva do potřebné provozní teploty, čím se efektívněji využívá vyprodukované množství energie. Vzhledem k tomu, že horní část s třískami začne hořet skoro okamžitě, vytvoří se menší dým, který nastartuje i správný tah komínu.

Tímto způsobem zapálení ohně ,minimalizujeme zadymení prostoru i tzv. začernění skla krbové vložky. Oheň v krbové vložce si jednoduchým způsobem regulujeme pákou klapky komínu a externího přívodu vzduchu. Díky tomu můžeme snížit množství vzduchu,který přichází do spalovací komory, plamen je tím pádem menší a vložka takto produkuje míň tepla, co nám přinese taky delší spalování dřeva.