Podle čeho a proč si vybrat teplovzdušný krb.

U novostaveb a taky rekonstrukcích starších domů, většinou zákazníci v současnosti realizují i stavby krbů. A to nejenom pro estetiku ,případně dizajn, ale hlavně, protože krby mají vynikající tepelné vlastnosti. K použití krbů nepotřebujeme elektřinu, plyn a ani jiný zdroj energie. V krbové obestavbě totiž cirkuluje výhradně vzduch z interiéru. Teplo krb neodevzdává jenom přes sklo
vložky, ale produkuje přes obestavbu akumulační teplo, podobně jako radiátory. Vzduch z místnosti se dostává do krbové obestavby přes dolní mřížku, kolem krbové vložky sa ohřeje a cez horní mřížku se ohřátý vrátí do interiéru.

Když vybíráme teplovzdušnou krbovou vložku, je nutné brát do úvahy několik faktorů. Prvním je zvolení materiálu, ze kterého je krbová vložka vyrobena. Ocel, nebo litina? Jaký výkon potřebujeme? Z jakého materiálu má být vyrobené ohniště? Atd. Pojďme si dát na tyto otázky, taky odpověď. Když se podíváme na ceny levnějších krbových vložek ,jsou většinou z litiny, pričemž dražší, kvalitnější ,jsou vyrobeny z ocele. To je taky jeden z kvalitativních rozdílů. V případě litinových vložek se nedá zlepšit proces spalovaní, jako u ocelových verzí. Systém čistého skla ,nefunguje tak jako u ocelových vložek, jelikož se nedá napojit externí přívod vzduchu. Litinové krbové vložky, jsou v zahřátém stavu velice citlivé na vlhkost a stane sa, že vložka po vystavení se vlhkosti/např. mokré dřevo/praskne. Oprava je hodně časově ,technicky ,a taky finančně náročná, protože je potřebné rozebrat obestavbu, vybrat poškozenou vložku, na její místo dát novou a znovu ji taky postavit. Uvnitř ocelových krbových vložek jsou aplikované kvalitní, šamotová ohniště.

Jestli v důsledku mechanického poškození praskne šamot, jeho výměna trvá niekolik minut a je finančně nenáročná. Rozdíl je však, taky v kvalitě šamotů. Proto je důležitá informace, jakou kvalitu šamotu dává konkrétní výrobce do ohniště krbové vložky. Moderní ocelové krbové vložky, mají vícestupňový systém spalování: primární, sekundární, terciální ..A jelikož jsou v moderních modelech krbových vložek taky kvalitní spalovací systémy, není potřeba, aby ohniště bylo konstrukčně řešené např. roštem. Díky vysoké účinnosti zůstane v ohništi, jenom menší množství jemného popela.

Čištění ohniště je jednoduché a rychlé. Krbové vložky Deltako mají i vyspělý FULL HEAT systém, který funguje tak, že nespálené plyny ze spalovací komory se shromáždí v tzv. kupole, kde sa znova zapálí. Tato technologie realizuje maximalizaci využití energie a snížení emisí. Dalším důležitým faktorem ,je výborná těsnost dvířek krbové vložky, která zabrání vniknutí dýmu do místnosti. Krby Deltako mají uzavřeté ohniště a kvalitní izolace zabrání případnému zadymení interiéru. Takový nežádoucí efekt ,vzniká hlavně při bočním otevírání dvířek, některých krbových vložek. Rozeberme si systémy otevírání dvířek krbových vložek.

Dnešní moderní krby ,mají vysokou účinnost cca nad 80%.Výrobci toho dosahují tak, že tlak uvnitř vložky ,je diametrálně jiný, jako je v interiéru. Když máme k dispozici dvířka s bočním otevíráním, tak ty nejsou schopny vyrovnat vnitřní a vnější tlak, tím pádem dochází nad dvířkami k úniku dýmu a tím i zadymení interiéru a zašpinění omítky obestavby krbové vložky. Vznikající vír za dvířkami po jejich otevření ,ještě víc táhne dým do prostoru ,který cítíte v místnosti. Často je pak nutné přemalovat i omítku na obestavbě krbu. Abychom zabránili takovým nežádoucím situacím, byl vyvinut výsuvný systém otevírání dvířek. Existuje samozřejmě víc řešení výsuvného systému otevíraní dvířek. Je důležité, aby měl výsuvný systém taky zadní stěnu, před kterou se pohybuje.

Když by tam zadní stěna nebyla, nebránilo by nic úniku dýmu do prostoru. Když tam zadná stěna je, je důležité podívat se ,jestli při výsuvu nahor, neskočí dvířka dopředu. Když dvířka dopředu skočí, může se tam vytvořit až 1 cm spára, kterou bude dým unikat. Dvířka Deltako výsuvného systému, se pohybují cca 1mm před zadní stěnou, čím je eliminován případný únik dýmu. Dým musíme
nejdřív dostat na dno ohniště, pokuď se tam dostane, tak se vnější a vnitřní tlak postupně vyrovnává. Proto pak nedochází k zadymení místnosti a není potřeba přemalovat například horní část omítky na obestavbě krbu. Dalším důležitým prvkem je to, jestli má krbová vložka regulátor externího přívodu vzduchu. Jestli je přívod vzduchu v poloze ZATVŘENO, spalování se spomalí
a tím si i generujeme teplo, které nám vložka odevzdává do interiéru. Krbové vložky mají různý dizajn a prosklení. Čím více skel krbová vložka má, tím je vnímaní plamenů z více stran místnosti intenzivnější. Tento zážitek umocňuje kvalitní a absolutně čiré sklo. Je důležité, aby skla byli vyrobeny přesně a 100% lícovali v spojích. V případě, že konstrukce skla krbové vložky má v spojích hrubé ocelové rámy, výrazně se tím snižuje estetické a periferní vnímaní ohně.

Takové řešení mají krbové vložky nižší cenové kategorie. Kompletní řada krbů Deltako je vyrobena z kvalitní ocele, která zaručuje vysokou účinnost. Kvalitní šamotové ohniště produkuje intenzivní plamen a výborné tepelné vlastnosti. Výroba i atypických krbových vložek na zákazku není problém, když máte představu ,my Vám ji dokážeme navrhnout, vyrobit i realizovat ve Vašem interiéru.